mega_menu_content (events)


Mass-Media

Media este o parte esențială a fiecărei biserici. Indiferent de mărimea bisericii sau criterii demografice, utilizarea eficientă a mass-mediei și a tehnologiei joacă un rol important în răspândirea Evangheliei într-un mod dinamic.

 


MediaVideoFoto