Familii


Familii

Asistenţă şi consolidare a familiilor

Familia prezintă trei relaţii importante care reflectă relaţia nostră cu Dumnezeu: relaţia dintre soţ şi soţie (Cristos şi Biserica – Efeseni 5:21), relaţia părinte – copil (Dumnezeu şi copiii Lui – Ioan 1:12) şi relaţia copil(ii) – copil(ii) (creştin(i) şi Cristos)


Activităti
  • Cursuri de consiliere pre-maritală;
  • Creşterea copiilor
  • Seminarii de dezvoltare maritală
  • Activităţi sociale interactive
  • Seminarii despre familie
  • Devoţionale despre familie
  • Mentorat
  • Pregătire
  • Susţinere

VIZIUNE

De a menţine un mediu ambiental unde familiile care compun CITAM Romania să poată fi hrănite şi îmbogăţite pentru a putea glorifica pe Dumnezeu.

MISIUNE

Lucrarea de asistenţă şi consolidare a familiilor ţinteşte colaborarea cu toate familiile care participă la serviciile bisericii noastre pentru a promova, încuraja şi sărbătorii familia astfel cum a fost creată de Dumnezeu. Pentru a îndeplini aceste sarcini, lucrarea bisericii subliniază acestor familii principiile Dumnezeieşti care guvernează Familiile tocmai pentru a înţelege pe deplin principiul „CUNOAŞTE-L PE DUMNEZEU ŞI FĂ-L CUNOSCUT” în viaţa de zi cu zi.